Dossier ventilatie

Het nut van ventileren:

Tegenwoordig worden huizen zo goed geïsoleerd dat het nodig blijkt de vervuilde lucht op een gecontroleerde manier te verversen.

Naast echt schadelijke lucht (CO, dampen van bvb. spuitbussen) is het idee om waterrijke lucht zo snel mogelijk af te voeren. Deze vochtige lucht vergt veel meer energie om op te warmen. Het is hetzelfde als een pot water op het vuur zetten, en wachten tot deze helemaal is verdampt. Dat is de energie die nodig is om vochtige lucht op te warmen.

Het is zeker juist dat warme lucht afvoeren ook energie kost, maar het verschil is niet zo groot als u oorspronkelijk zou denken.

Als bouwpromotor krijgen wij te maken met veel verschillende situaties, die elk hun eigen aanpak in ventilatie vragen. Hierbij enkele zaken om te overwegen bij het maken van uw keuze:

1. Prijs

Een systeem D kost meer dan een systeem C. Het toestel op zich is duurder, en er zijn dubbel zo veel kanalen nodig! Bij een systeem C dient u echter ook de prijs van de raamroosters bij te rekenen, die +-150€/lm kosten. Bovendien moet een raamrooster over de volledige breedte van een raam voorzien worden. Dat betekent dat een appartement met 1 glaspartij van 6 meter misschien maar 2 meter roosters nodig heeft, maar dat men technisch gezien een rooster van 6 meter moet plaatsen. Dat rooster kost dus 900€! Dat maakt de overstap naar een systeem D een stuk kleiner!

2. Impact op EPB

Een systeem D scoort beter dan een basis systeem C, omdat deze de warmte “recupereert”. Doch zijn er ook meer uitgebreide C – systemen die ook CO meten in de leefruimtes en slaapkamers, en zo quasi dezelfde impact hebben op het EPB – verhaal als D – systemen.

3. C VS D

Een systeem C:

  • Werkt met raamroosters, die samen met de lucht ook geluid doorlaten. Er bestaan akoestisch geïsoleerde roosters, maar het is logisch dat deze beter zijn dan de standaard roosters doch nooit dezelfde isolatiewaarde kunnen bieden als een raam.
  • Zuigt in de winter koude lucht naar binnen. Bij lage en middelhoge windsnelheden zal u daar echter niets van ondervinden. Er zitten in de roosters zelfregelende kleppen ingebouwd die slechts een maximaal debiet toelaten. Opnieuw, wanneer de rooster 6 meter lang is wordt het debiet snel te groot! U kan dan zelf de klep op de kleinste stand zetten. Sommige fabrikanten bieden echter raamroosters aan die via RF signalen gestuurd, geopend of gesloten worden.

Een systeem D:

  • Wordt ontregeld wanneer u een klassieke dampkap gebruikt. De ruimte waarin de dampkap staat wordt als het ware in onderdruk geplaatst omdat er 2 systemen zijn die de lucht afvoeren, terwijl de aanvoer van verse lucht niet wordt verhoogd. Afhankelijk van hoe tochtdicht u gebouwd heeft (hopelijk goed!) zal de dampkap minder efficiënt werken. Lucht die via kleine spleetjes zijn weg moet zoeken ondervindt veel meer weerstand! Een systeem C heeft veel minder invloed op uw dampkap omdat de lucht via de raamroosters wordt aangevoerd. Uiteraard dienen de raamroosters dan wel open te staan, zo niet is het onderdruk-effect nog groter, en heeft u kans om kwalijke geuren aan te trekken.
  • Heeft het voor – en nadeel dat het binnenklimaat een stuk droger is. Droge lucht warmt sneller op met als gevolg lage energiekosten. Daar tegenover staat dat veel mensen de lucht te droog vinden en het noodzaak vinden om bvb. waterbakjes door de ruimtes heen te plaatsen.
  • Een systeem D vergt onderhoud. Geregeld dienen de filters gereinigd en vervangen te worden. Indien dit niet gebeurt zullen zich in de aangevoerde lucht schimmels vormen, die een kwalijk effect op uw gezondheid hebben!

4. Comfort

Naar comfort toe is er slechts 1 keuze; het systeem D voorkomt de koude luchtstroom, en omgevingsgeluiden vinden hun weg niet meer door de verluchtingsroosters.

Bovendien zijn vele D – systemen uitgerust met een automatische bypassfunctie die de warmtewisseling stopzet wanneer het binnen te warm wordt. Zo wordt er s’nachts automatisch koude lucht binnengezogen in warme periodes, en blijft het binnenklimaat aangenaam koel. Het is geen airconditioning, maar het maakt zeker enkele graden verschil!

5. Opgelet!

Hou van bij het ontwerp rekening met ventilatie. U zal bvb. vermijden om de aanvoer van verse lucht naast de afvoer van uw dampkap te steken. Als algemeen principe geldt; afvoer van lucht in natte ruimtes, aanvoer van lucht in droge ruimtes.

Let op welke raam- of dakroosters u plaatst! Indien deze niet gehomologeerd zijn voor het type motor dat u plaatst wordt dit zwaar afgestraft in de EPB – studie!

Plaats nooit 2 raamroosters tegenover elkaar in dezelfde ruimte! Er zal een tochtstroom ontstaan van de ene naar de andere rooster!

6. Weetjes

De noemers C-systeem en D-systeem zijn geen officiële termen, maar zijn zoals “Bic” en “Kodak” bij iedereen zo gekend.